Robíme prácu efektívne

torodingo zemné práce
Popis: 


- rozvoz zeminy
- vývoz odpadu
- zrovnávanie terénu
- pracovná šírka 89 cm a 106 cm

torodingo vrták
Popis: 


- vŕtanie jám
- priemer 22 cm, 76 cm
- pracovná hĺbka 1,5 m

torodingo dražkovač
Popis: 


- pracovná šírka hĺbenia 15cm
- pracovná hĺbka 91 cm

torodingo spätná fréza
Popis: 


- dôkladná príprava pred výsevom / pokládkou trávnika
- v jednom zábere zahrabe kamene a vyrovná povrch
- pracovná hĺbka 14 cm

torodingo paletizačné vidly
Popis: 


- prevoz materiálu
- nosnosť 717 kg