TORODINGO drážkovač

torodingo dražkovač
Popis: 


- pracovná šírka hĺbenia 15cm
- pracovná hĺbka 91 cm