TORODINGO zemné práce

torodingo zemné práce
Popis: 


- rozvoz zeminy
- vývoz odpadu
- zrovnávanie terénu
- pracovná šírka 89 cm a 106 cm